Privacybeleid

Algemeen

Dit is de privacy- en cookie policy van Fightlife. Fightlife is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website.

Fightlife kan deze privacy en cookie policy eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om deze policy regelmatig op wijzigingen na te gaan. 

 

Verwerkte gegevens

Fightlife maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die je aan beheerders van websites verstrekt zonder dat je je daar misschien bewust van bent. Wanneer je bijvoorbeeld Fightlife.nl bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van je computer, het besturingssysteem dat je gebruikt, de internet browser waarmee je surft, de laatste internetpagina die je hebt bezocht voordat je op Fightlife.nl kwam en de pagina's die je binnen Fightlife.nl bezoekt.

Fightlife verzamelt en verwerkt daarnaast gegevens die je actief aan ons verstrekt. Hiervan is alleen sprake als je een e-mail (contactformulier) aan ons stuurt. Wij verzamelen en verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 

Ben je jonger dan 16 jaar?

Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan Fightlife verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die deze privacy en cookie policy heeft gelezen.

 

Doeleinden verwerking

De gegevens die je passief aan ons hebt verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem door Fightlife gebruikt. Fightlife houdt bijvoorbeeld niet bij welke internet browser jij precies gebruikt, maar houdt wel bij hoeveel procent van onze bezoekers een bepaalde internet browser gebruikt. We  gebruiken de informatie over welke pagina's je binnen Fightlife.nl hebt bezocht om de website te verbeteren. Hiervoor gebruiken we Google Analytics. Deze gegevens worden op geen enkele wijze gekoppeld aan de gegevens die je actief aan ons verstrekt.

De persoonsgegevens die je actief aan Fightlife verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 

Beveiliging en bewaartermijn

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Fightlife bewaart de overige persoonsgegevens zo lang als je gebruik maakt van de diensten van Fightlife of zo lang als de wet dat voorschrijft. Fightlife mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

 

Inzage, correctie en verwijdering

Je kan een gespecificeerd verzoek tot Fightlife richten om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt hiertoe een e-mail sturen naar het e-mailadres dat is opgenomen op de contactpagina. In je verzoek dien je zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het verzoek ziet. Naar aanleiding van je verzoek berichten we je per e-mail over het verdere verloop van de procedure.

Fightlife zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Fightlife de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voorzover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Fightlife stuurt je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Fightlife de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Fightlife de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien Fightlife niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Fightlife de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. Fightlife schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker Fightlife de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

 

Het privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 25 januari 2018.

Copyright © 2024 Fightlife  |   Algemene Voorwaarden
Copyright © 2024 Fightlife
Algemene Voorwaarden
Webdesign & CMS by Downdijk